Eğitimler
Ekran Resmi 2014-12-23 14.48.19

Direnişin @ Hali Konferans Kitabı Çıktı

İnteraktivist, Yeşil Düşünce Derneği tarafından, çeşitli illerde sivil toplum kuruluşları ve aktivistlere yönelik hak haberciliği, yurttaş haberciliği, online kampanya yönetimi, videoaktivizm gibi derslerle sürdürülen ve İstanbul’daki kapanış toplantısında ödül töreniyle son bulan başarılı bir projeydi.

Kasım 2013-Nisan 2014 ayları arasında yaklaşık 10 ilde sürdürülen eğitim programındaki dersler bir rehberde; projenin kapanış toplantısında düzenlenen konferansta yapılan sunumlar ise bir kitapta toplandı. İnteraktivist websitesi üzerinden de PDF’lerine ulaşılabilen rehber ve kitabın içerikleri ile indirme linkler aşağıda.

Konferans kitabında benim de “Medyanın Üzerinde Dijital Bir Hayalet” yazım yer alıyor.

iÇiNDEKiLER

Yeşil Düşünce Derneği ve İnteraktivist Projesi Hakkında

İLETİŞİM

i. İletişim Nedir? Durukan Dudu
ii. Haber Yazımı Durukan Dudu
iii. Basın Açıklaması Yazımı Durukan Dudu
iv. Hak Haberciliği Pınar İlkiz

ONLINE KAMPANYACILIK

i. Temel İpuçları Pınar İlkiz
ii. Sosyal Medya Paylaşımları için İpuçlar 350.org
iii. Online ve Offline Ayakların Birleştirilmesi 350.org

VİDEOAKTİVİZM Fatih Pınar

i. Videoaktivizm Nedir?
ii. Videoaktivizm Nasıl Yapılır?
iii. Videoaktivizm hangi amaçlarla yapılır?
iv. Kurgu

PDF

İçindekiler

Panel Sunumları

İnternet ve Sokak Yasemin İnceoğlu » S.8
Toplumsal Hareketler ve Anonim Örgütlenmeler: İsyan Ağları
Şevket Uyanık » S.14
Gayrimerkezileşen Ağlar ve Yeni Dayanışmacı Yurttaşlık Aslı Telli
Aydemir » S.25
Gezi Hareketinde Dijital Direniş Taktikleri Gülüm Şener » S.30
Sosyal Medya üzerinden haber doğrulama üzerine… Erkan Saka » S.34

Makaleler

Sosyal Medya Psikolojisi ve Şanlı Gezi Direnişi Ulaş Başar Gezgin » S.40
Yeni Medyada Alternatif Söylem: Bianet.org Sitesinde Gezi
Haberlerinin Analizi Derya Erdem » S.49
Arap Baharı Sürecinde Sosyal Medyanın Siyasal Direnişteki Rolü
Filiz Çoban » S.66
Dijital Direniş Serhat Koç » S.79
Medyanın Üzerinde Dijital Bir Hayalet Mehmet Atakan Foça » S.85
Dijital Gettolarda Mahalle Baskısı Gürkan Özturan » S.89
change.org: Katılımcı Demokrasi ve Aktivizm Serdar Paktin » S.92
Türkiye’de Twitter yasakları: Yolsuzluk, eleştiri, dedikodu ve biraz
porno Efe Kerem Sözeri » S.111
Haber Siteleri, Phorm ve Derin Paket Analizleri Kuş » S.119
İnternet ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Burçak Ünsal » S.123
Yeni Medya: Klonlanmış Pravda mı, Demokratik Aracı mı? Sarphan
Uzunoğlu » S.139
Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya Savaş Çoban » S.144

PDF

Share this Story
  • Ekran Resmi 2014-12-23 14.48.19
    Eğitimler

    Direnişin @ Hali Konferans Kitabı Çıktı

    İnteraktivist, Yeşil Düşünce Derneği tarafından, çeşitli illerde sivil toplum kuruluşları ve aktivistlere yönelik hak haberciliği, yurttaş haberciliği, online kampanya yönetimi, videoaktivizm ...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Özgeçmiş


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. 2009'da bir yerel gazetede muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 2011 yazında Bianet'te yaptığı stajın ardından aynı yıl Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin yürütmekte olduğu Mülteci TV haber sitesinin editörlüğünü yaptı. 2013 yazında BBC Türkçe'de stajını yaparken mobil habercilik, dijital medya ve gazeteciliğin geleceği gibi konularla tanıştı ve bu alana yöneldi. Gazeteciler için dijital veriyi doğrulama teknikleri, veri gazeteciliği, gazeteciler için sosyal medya ve arama pratikleri gibi konularda araştırmalarını sürdürüyor.

Yayında!

Ekran Resmi 2015-09-10 12.36.31

Doğrulama El Kitabı CNN Türk’te

Youtube Kanalına Abone Olun